Forbrukerrådet positivt

Nyhet

Publisert

Bilde av Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet hilser smarte strømmålere velkommen. Foto: Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet hilser smarte strømmålere velkommen.

 Det skal være riktig og nok informasjon som grunnlag for våre valg, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Han sier det er prinsipielt viktig at opplysninger om hvilket forbruk du har og hvilke kostnader dette medfører, kommer til forbrukerne på en rask og korrekt måte. Erfaringer fra andre land tyder på at informasjon er med å bevisstgjøre strømkundene i miljøvennlig retning.

– Forbrukerrådet er opptatt av at du som forbruker skal ha lett tilgang til måledata. Forbrukerne eier dataene om sitt forbruk, og det skal kun samles inn data til det formål som er avtalt, understreker Bartholdsen videre. Utgangspunktet er at forbrukerne skal gi samtykke hvis andre skal få innsyn i deres forbruksdata.

Opptatt av personvern

Europeiske forbrukerorganisasjoner har vært opptatt av personverninteresser rundt smart strømsystemer i lang tid. Det kan ligge store penger i å selge forbruksdata, for å kunne målrette reklame.

– Med innsamling av data, øker også faren for hacking, enten for å tappe informasjon, eller for å overstyre sikringssystemer. Det er viktig at myndighetene sikrer forbrukernes trygghet, sier Bartholdsen.

Må fortsatt være lett å bytte leverandør

Smart strøm-systemer innbyr til å pakke strømleveranser sammen med andre produkter og tjenester. Forbrukerrådet er opptatt av at såkalt bundling ikke skal «låse inne» forbrukerne og gjøre det vanskelig for kundene å bytte leverandør.