Nødvendig fornyelse

Nyhet

Publisert

Bilde av en mann som sitter og snakker i telefonen mens han følger med på masse dataskjermer.

Hafslunds driftsentral overvåker kraftnettet dag og natt. Med nye målere i hvert hjem vil strømbrudd bli varslet automatisk, slik at feil kan rettes raskere. Foto: Hafslund

Innen utgangen av 2018 digitaliseres overvåking og styring av strømnettet, helt ut til de ytterste delene av landet.

Leveringssikkerheten for strøm er god i Norge. Vi tenker derfor sjelden på at infrastrukturen delvis krever manuell overvåking. Innen utgangen av 2018 digitaliseres overvåking og styring av strømnettet, helt ut til de ytterste delene av landet.

– Dette er helt nødvendig for å kunne planlegge, overvåke og styre nettet mer effektivt framover. I tillegg sikres strømkundene at forbruket avregnes på riktig grunnlag, time for time. Over hele Europa gjøres nå det samme, sier Heidi Kvalvåg, seksjonsleder for sluttbrukermarked i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Raskere feilretting

– Alle strømkunder skal bytte til smarte målere, det vil si elektroniske og automatiske målere. Dette er et stort løft for bransjen, men det vil bidra til å effektivisere og sikre strømforsyningen, sier hun.

Den mest umiddelbare fordelen er at du slipper å lese av strømmåleren, det vil skje automatisk. Eventuelle strømbrudd i siste leddet ut til forbrukeren vil også kunne varsles automatisk.

– Det kan bety raskere responstid ved utfall eller kvalitetsproblemer, som igjen gir større sikkerhet for at strømkrevende utstyr fungerer som det skal, utdyper hun.

Bedre tilpasset kapasitet

Nettselskapene vet i dag ikke nøyaktig hvor mye strøm som brukes til enhver tid rundt i ulike boligstrøk og bydeler. Kapasiteten estimeres og fordeles etter beste skjønn basert på de månedlige eller kvartalsvise selvavlesningene kundene foretar. Når grunnlaget ikke er tilstrekkelig detaljert, kan resultatet bli at det planlegges med unødvendig kostbare sikkerhetsmarginer. Med nøyaktige data økes treffsikkerheten i investeringsplanene.

– En digitalisering vil derfor dempe behovet for kostbare investeringer. Dette vil over tid påvirke nettdelen av strømregningen, forklarer Kvalvåg.

Inn- og utgående strøm

NVE har bestemt hvilke funksjoner de nye målerne minimum må ha. Nettselskapene avgjør om de skal tilby tilleggsfunksjonalitet som gir økt nytte.

– Alle målere skal kunne måle både inn- og utgående strøm og effekt – det vil si at de som for eksempel installerer solenergiløsninger og får overskudd av strøm (plusskunder), skal kunne levere dette til nettet mot betaling, sier Kvalvåg.

NVE har derimot ikke satt som krav at det skal installeres display eller skjermer som viser strømforbruket i de enkelte husholdning til enhver tid. Kvalvåg forteller at det ser ut til at mange bruker mindre strøm når de får umiddelbar tilbakemelding på forbruket gjennom et display eller en mobilapp.

– Men det finnes ikke én løsning som virker på alle. Vi håper at en rapport som publiseres til høsten, vil inspirere norske aktører til å utvikle innovative løsninger spesielt for det norske markedet.

Lokal utrulling

Bytte av strømmålere vil skje til ulike tider på forskjellige steder. Innenfor klare kvalitets- og funksjonsrammer kan nettselskapene selv velge utstyr og underleverandører til å utføre arbeidet. Detaljerte planer for når bytte av målere vil skje og når omleggingen til det automatiske systemet settes i gang, vil derfor variere.