Ringerike var først i landet

Nyhet

Publisert

Bilde av en mor og datter som tar imot montøren fra RingeriksKraft.

Ringeriks-Kraft Nett er første selskap i Norge som har installert smarte strømmålere hos alle kunder. Her ønskes en av montørene velkommen av kundene. Foto: Ringeriks-Kraft

Ringeriks-Kraft Nett var det første selskapet i Norge som installerte smarte strømmålere hos alle sine kunder. God kommunikasjon sikret en vellykket gjennomføring.

– Automatiske målere blir av mange betraktet som et IT-prosjekt, men utfordringene har i liten grad vært tekniske. Kommunikasjon med kundene og logistikk i gjennomføringsfasen har derimot vært helt avgjørende for hvor vellykket systemet til slutt ble, forteller nettsjef Jan Erik Brattbakk i Ringeriks-Kraft.

Lite klager

Det kom under tjue kundeklager på over 21 000 installasjoner.

– Vi var tidlig ute med god og relevant informasjon til kundene. De var derfor oppmerksomme på hva som skulle skje da selve utrullingen startet. Det har vært helt avgjørende for suksessen, ifølge Brattbakk.

På det meste var fem personer engasjert bare for å avtale når montørene kunne komme hjem til folk.

Jobbet iherdig 

Ringeriks-Kraft delte sitt distrikt i 14 deler. Teamet jobbet iherdig for å få booket installasjonene i hvert område så samlet som mulig. Men selv om alt skulle gå effektivt, var de aldri innom døra hos noen uten at det var en ansvarlig voksen til stede.

– Et hovedargument overfor kundene er at de skal slippe å lese av måleren. Derfor var det viktig at vi kunne starte automatisk måleravlesningen innenfor hvert delområde maksimalt to måneder etter installering, understreker Brattbakk.