Skal bytte 6500 målere daglig

Nyhet

Publisert

Bilde av en montør som bytter ut en strømmåler.

Montørene som skal bytte ut målerne får det travelt de neste årene. Foto: Audun Haugen

I løpet av de nærmeste årene skal 2,7 millioner smarte strømmålere monteres i norske hjem, og bare i 2017 rulles det ut 1,5 million målere.

Halvannen million målere tilsvarer 6500 målere per dag, 800 målere i timen og 13 målere per minutt - om man holder seg innen vanlig arbeidstid. Det blir med andre ord svært travle tider for montørene i nettselskapene.

2017 det travleste året

Ved utgangen av 2016 skulle knapt 20 prosent av målerne være på plass, mens over 50 prosent blir installert i 2017. De gjenværende 30 prosent av målerne monteres i 2018, ifølge tall som nettselskapene har rapportert til NVE. 

Nettselskapene er opptatt av å ha god kommunikasjon med kundene før, under og etter besøket for at omleggingen skal skje på best mulig måte. Du vil få informasjon direkte fra nettselskapet ditt i god tid før ny måler blir installert.

Boliger, hytter og bedrifter

Det er totalt 2,9 millioner målepunkter for strøm i Norge, hvorav ca 2,3 millioner husholdninger, 300.000 hytter/fritidshus og 300.000 næringsvirksomheter (over 100.000 kWh i forbruk).

Av totalen er 200.000 målepunkter gitt dispensasjon, da de allerede hadde automatiske målere før den nye forskriften ble vedtatt. Dermed er det ca 2,7 millioner målere som skal skiftes. 

Kundene positive

En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup viser at syv av ti strømkunder er positive til de nye målerne. Blant dem som allerede har fått ny måler installert, er hele ni av ti positive eller svært positive.

Tre av fire er nå kjent med omleggingen, og kjennskapen øker i alle aldersgrupper. Syv av ti ser ingen sikkerhetsmessige betenkeligheter ved automatisk måling, ifølge undersøkelsen.

  1. Smarte målere: Status og planer 2016

    Les rapport fra NVE om status og planer for installasjon av smarte målere per 1. halvår 2016.