Du kan stole på den nye strømmåleren

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Montør foran et skap med strømmåler

Innen utgangen av 2018 skiftes 2,7 millioner strømmålere over hele landet. Over halvparten byttes i år. Foto: Espen Mills/Lyse

Hvor nøyaktige er de automatiske strømmålerne? Kan jeg være trygg på at informasjon om strømforbruket mitt ikke blir misbrukt? Og avgir de nye målerne stråling? Det er noen av spørsmålene vi får ved innføring av nye strømmålere.

Innen utgangen av 2018 skiftes 2,9 millioner strømmålere over hele landet. De nye målerne registrerer forbruket time for time og melder inn verdiene automatisk til nettselskapet hver dag. Mange steder i landet er innføringen av nye målere i full gang.

Nye målere har mange fordeler for strømkundene, noe du kan lese mer om her. Men vi får også kritiske spørsmål om hvordan målerne fungerer. Her er noen av de vanligste:

1. Hvor nøyaktige er de nye målerne?

Den siste tiden har det vært flere saker i media om folk som mener at den automatiske måleren viser høyere strømforbruk enn den gamle. Kan dette stemme?

Svar: Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slipper ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målertyper og gjennomfører egne tester, skriver de på sine nettsider.

Mekaniske strømmålere med dreieskive ble installert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. De gamle målerne går noe saktere etter hvert som de blir slitt – i snitt én prosent per 16 år. Dermed kan de vise noe lavere forbruk enn de nye, men neppe slik at det synes på strømregningen.

To mer sannsynlige forklaringer er følgende:

Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større. Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre.

Dersom du ikke har avlest den gamle måleren på en stund, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Etter montering av ny strømmåler vil du da få en avregning mot det faktiske forbruket. Det kan gi en høyere strømregning enn du er vant med. Deretter vil regningen normalisere seg.

2. Kan jeg være trygg på at informasjon om strømforbruket mitt ikke blir misbrukt?

Svar: Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det.

Det er myndighetene ved NVE som har gitt forskriften for innføring av automatiske strømmålere, og som fører tilsyn med kraftselskapene. Også Datatilsynet har vært involvert i forarbeidene.

For øvrig er det begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når.

3. Avgir de nye strømmålerne stråling?

Svar: Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Noen sender signal via strømnettet, andre via radionettverk eller mobilnettet. Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern.

Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i døgnet. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Beregninger viser at en vanlig mobiltelefon stråler 50.000 ganger sterkere enn den nye strømmåleren.

Positive forbrukere

– Innføring av smarte strømmålere innebærer både bruk av ny teknologi og en voldsom logistikkoperasjon som berører nær sagt hele befolkningen. Da er det viktig at vi kan besvare spørsmål fra publikum på en god måte, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Flere svar på vanlige spørsmål finner du her.

En undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte i 2016 viser at syv av ti er positive eller svært positive til smarte målere. Av dem som allerede har fått slik måler installert, er ni av ti positive. Dette tyder på at kundene ser langt flere fordeler enn ulemper med moderniseringen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: