- De tar fra oss den siste mandige oppgaven

En kvinne ler mens en mann forklarer henne noe

Johan Golden frykter at han vil bli mindre mann når nettselskapet "fratar" han muligheten til å lese av strømmen :) Her sammen med Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Faksimile: NRK Nytt på Nytt, 24. februar 2017

Da "strømregningsboksen" ble tema i Nytt på Nytt, var det mye latter knyttet til frykten for å bli overvåket i eget hus. Og faren for at menn snart ikke lenger vil være menn...

Johan Golden var overrasket over folks skepsis til den automatiske strømmåleren som snart blir en del av inventaret i alle norske hjem.

– Det er jo komisk at man er redd for denne "overvåkningen" når man blir overvåket hver eneste dag via mobilen, kortbruken og bilen (bomstasjoner etc., red. anm.). Det er liksom greit, men så er man plutselig redd for at Hafslund skal få vite når man lager seg en kopp te!

Da var han mer bekymret for å bli fratatt oppgaven med å lese av måleren én gang i måneden.

– De tar på en måte fra oss "overhodet-ikke-handy-menn" den siste mandige tingen vi hadde. Nå har jeg jo ikke noen ting å slå i bordet med, sa han fortvilet.