Innhold

Strømbrudd avdekket ved hjelp av nye smartmålere

Nyhet

Publisert

Strømnett i snø. foto

Data fra de nye målerne ga driftsentralen hos Skagerak Nett oversikt over målernumre, veiadresser og nettstasjoner ved et strømbrudd i vinter. Foto: Dag R. Christensen

Skagerak Nett brukte i vinter for første gang de nye smartmålerne til å avdekke strømbrudd. I løpet av høsten vil de bruke målerne til å få full oversikt over nettet i sine kart.

De nye smarte strømmålerne blir viktige i feilrettingsarbeidet. Under uværet som gjorde flere tusen kunder strømløse i januar fikk Skagerak Nett et bevis på dette.

Etter at de største høyspentfeilene var rettet, ble det trukket ut data fra cirka 100.000 nye strømmålere. Disse dataene ga driftssentralen oversikt over målernumre, veiadresser og hvilke nettstasjoner de tilhørte. 

Fant strømløse hytter

Skagerak Nett ønsket å teste ut om de nye målerne kunne hjelpe til i feilrettingen. 

– Da vi sjekket ut disse viste det seg at det var et par hytter ved Rørholt i Bamble som fortsatt var strømløse selv om montørene våre hadde vært der og rettet en høyspentfeil. Vi sendte ut mannskaper igjen, og disse fant et tre som hadde falt over lavspentledningen som forsynte hyttene, forteller Yngvar Skreosen ved driftssentralen til Skageraknytt.

Eierne var ikke på hyttene, og feilen ble dermed ikke meldt inn. 

– Uten dataene fra de nye målerne kunne det gått lang tid før feilen hadde blitt oppdaget, fortsetter Skreosen.

Systemet må tilpasses 

Nettselskapet påpeker at prosessene skal automatiseres i løpet av høsten, slik at dataene fra de nye målerne blir tilgjengelige umiddelbart i driftssentralens systemer. Da vil tilsvarende feil oppdages enda raskere.

De mener en av utfordringene nå er å lage systemet slik at de feilene som vises hos driftssentralen faktisk skyldes feil, og ikke at en elektriker eller huseier selv har tatt strømmen.

Dette vil de løse ved at systemet automatisk skal sjekke om strømmen også er borte hos andre kunder i nærheten. Den nye funksjonaliteten skal testes grundig før den settes i drift i løpet av høsten påpeker nettselskapet.

Kilde: Kjell Løyland, Skageraknytt

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: