Hva koster det og hvem skal betale?

Kostnadene for smarte målere skal betales over nettleien, og tilsvarer 300-400 kroner ekstra i året. Foto: Shutterstock

Kostnadene for smarte målere skal betales over nettleien, og tilsvarer 300-400 kroner ekstra i året. Mange kunder vil spare penger gjennom en mer effektiv energibruk.

Den totale investeringen ligger i størrelsesorden 10 milliarder kroner for hele Norge. Dette betales over nettleien og fordeles over flere år. Kostnaden vil variere noe mellom nettselskapene, men grovt sett snakker vi om en ekstrakostnad på under 2 øre per kilowattime, eller rundt 300-400 kroner ekstra i året.

Vil redusere strømforbruket

Forskning gjennomført av SINTEF Energi og en rekke aktører i kraftnæringen har vist at de som enkelt ser hvor mye strøm de bruker, kombinert med varierende strømpriser gjennom døgnet, endrer strømbruken vesentlig. Det er i dag få kunder som vet nøyaktig hva de bruker strøm til og hvordan forbruket fordeler seg over døgnet, så med nye forbruksmønstre kan både forbrukere og samfunnet spare penger.

Et pilotprosjekt gjennomført blant ca. 40 husstander viser at innføring av dyrere strøm i «rushtiden» enn ellers i døgnet senker toppbelastningen i nettet betydelig. Hvis halvparten av Norges husholdninger endrer forbruket tilsvarende, vil effekttoppen reduseres med hele 1000 MW, som tilsvarer rundt 500 000 varmtvannstanker på full styrke.

– Tanken bak smart strøm-systemet er blant annet at vi skal redusere behovet for å investere i nettkapasitet til de aller høyeste strømtoppene, så dette ser lovende ut, sier Hanne Sæle, forskningsleder ved SINTEF Energi.

Både samfunnet og forbrukerne sparer

Smarte strømmålere vil også åpne for produkter som automatisk styrer unna de timene i døgnet hvor strømprisene er høyest, uten at det går ut over sikkerhet eller komfort. Dette kan for eksempel være å unngå lading av elbil og bruk av vaskemaskin midt i middagstiden, eller at varmekabler og varmtvannstank skrur seg av et par timer når belastningen i kraftnettet er på det høyeste.

Svein Olav Munkeby i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) mener vi på sikt vil se helt nye modeller for kjøp av strøm. Han har blant annet tro på at strømmen kan bli dyrere noen timer i døgnet, som mandag morgen og rundt middagstider, eller spesielt kalde dager, mens på andre tider av døgnet vil prisene være svært lave. Slik vil mange utsette strømbruk som det er mulig å flytte på. Dette vil spare forbrukerne for strømutgifter, og redusere behovet for dyre investeringer i kraftnettet. Lavere investeringsbehov vil også gi lavere nettleie på sikt.