Innhold

Slik fungerer måleren

Fagartikkel

Publisert

Bilde av en som måler av strømmen på PCen

Mange selskaper vil tilby strømkundene tilgang til sine måledata via "min side" på nettet, mobilapper eller andre løsninger. Foto: Bo Mathisen/Hafslund

De nye strømmålerne registrerer hvor mye strøm du bruker hver time i døgnet, og sender informasjonen automatisk til nettselskapet ditt og eventuelle andre du gir tilgang.

Myndighetene har stilt klare krav til funksjonaliteten på de nye strømmålerne som nå installeres i de tusen hjem. Basert på dette har nettselskapene gjennomført anbudskonkurranser og valgt leverandør av målere.

Sendes automatisk

Målerne registrerer hvor mye strøm (antall kilowattimer) kunden bruker hver time i døgnet, men er tilrettelagt for målinger helt ned på kvartersnivå. Informasjonen samles opp og sendes automatisk inn til nettselskapet én gang i døgnet. Derfra går den videre til en nasjonal datasentral (Elhub) som har ansvar for den videre informasjonsflyten til strømselskaper og andre tjenesteleverandører du som kunde gir tilgang til måledataene.

Direkte tilgang

Målerne er også utstyrt med et såkalt HAN-grensesnitt, altså en kontakt hvor kunden kan hente ut sine egne data direkte fra måleren. Dette kan være nyttig ved bruk av automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet. Da kan systemet følge med på hvor mye strøm boligen bruker til enhver tid, og hente prisinformasjon fra internett. Dersom prisen overstiger et visst nivå, kan systemet sørge for å redusere eller utsette forbruk til prisen synker igjen. Dette kan også brukes for å jevne ut effektbruken på kalde vinterdager når kraftnettet utsettes for høy belastning.

Felles strøm- og nettregning

Smarte målere og daglig innrapportering av måledata til en nasjonal datasentral (Elhub) vil gjøre det enda enklere å få strømregning og nettleie på samme faktura. Det skal også bli enklere å melde flytting og å bytte mellom landets 110 strømleverandører.

Les mer her

Nyhetsbrev fra nymåler.no

Nyhetsbrev fra nymåler.no

Få nyhetssaker på epost når de publiseres

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: