Innhold

Slik skjer målerbyttet

Fagartikkel

Publisert

Bilde av at en montør skifter strømmåler

Montering av automatisk måler tar normalt bare 20 minutter, om det ikke er behov for å gjøre tilpasninger i sikringsskapet. Foto: Espen Mills/Lyse Elnett

I god tid før målerbyttet vil alle kunder få informasjon fra sitt nettselskap. Her vil du få vite når utrullingen planlegges for ditt område, hvilket montørselskap som utfører jobben med mer.

Når tiden nærmer seg, vil nettselskapet gjøre en avtale med hver enkelt kunde. Normalt vil du få tildelt et tidspunkt for målerbytte, som du må bekrefte overfor nettselskapet. Det er en krevende kabal å skifte tusenvis av målere, derfor ber vi om at flest mulig tilpasser seg oppsatt tidspunkt. Dersom du likevel må endre tidspunkt, vil du finne informasjon om dette i brevet/eposten.

Be om legitimasjon

Når tidspunktet er avtalt og bekreftet av deg, vil montøren komme hjem til deg. Dersom sikringsskapet er på utsiden av bygningen, eller i felles oppgang, trenger du ikke selv være til stede. Dersom montøren må inn i boligen, skal vedkommende vise gyldig ID-kort. Det må normalt være en voksen til stede for at montøren skal kunne gå inn.

Selve målerbyttet tar normalt rundt 20-30 minutter, og strømmen vil være borte mens montøren bytter måleren. I noen tilfeller kan det være nødvendig å gjøre tilpasninger i sikringsskapet, eller montere en antenne på skapet for at den nye måleren skal få kontakt med nærmeste basestasjon.

Rydd vei for montøren

Vi oppfordrer deg til å sjekke at det er lett atkomst til sikringsskapet og rydde unna eventuelle hindringer før montøren kommer hjem til deg. Slik blir målerbyttet mest mulig effektivt.

Du skal ikke betale noe til montøren som kommer hjem til deg. Myndighetene har besluttet at nettselskapet får dekket kostnadene til den nye måleren gjennom nettleien over en lengre periode.