Innhold

Spørsmål og svar

Liten jente som holder en lyspære

Foto: Shutterstock

Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene om innføring av automatiske strømmålere.

Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installer automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Dette er et viktig ledd i utviklingen av et smartere, sikrere og mer effektivt kraftnett, og har mange fordeler for strømkundene.

Hva gjør den nye måleren?

Den måler strømforbruket ditt time for time og sender informasjonen til nettselskapet, slik at du slipper å lese av måleren. Du kan følge informasjonen på et display på måleren, eller via ulike løsninger på pc, nettbrett eller mobil – avhengig av hva tjenesteleverandøren din tilbyr.

Hvilke fordeler har dette for meg som kunde?

Først og fremst blir det enklere å være strømkunde: Du slipper å lese av måleren og får en bedre oversikt over forbruket ditt. I tillegg blir det tryggere å være kunde, ettersom strømbrudd vil bli oppdaget automatisk og kan rettes raskere. For det tredje åpner målerne for tilleggstjenester i hjemmet som gjør det enklere å styre strømforbruket.

Når får jeg den nye måleren?

Du vil få informasjon fra nettselskapet ditt i god tid før den nye måleren skal installeres. Rundt 20 prosent av befolkningen fikk måleren i 2016, mens den store "bølgen" kommer i 2017. Noen må vente til 2018, som er siste frist for installering av nye målere. For mer informasjon, ta kontakt med ditt nettselskap.

Må nettselskapet inn i boligen min for å montere den nye måleren?

Måleren skal monteres i boligens sikringsskap. Hvis dette er inne i boligen, må selskapet ha adgang. Du vil få varsel god tid i forveien, og installatøren skal selvsagt legitimere seg ved ankomst. Husk at det normalt må være en voksen til stede for at montøren skal kunne gå inn i boligen.

Hva med målerbytte på hytter – må eier være til stede?

For hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden, trenger ikke eier å være tilstede. For hytter som har sikringsskap innendørs, må eier sørge for at montøren får tilgang til dette. Dette kan skje enten ved at eier er til stede selv, eller gir andre fullmakt til å ta imot montøren.

Er det riktig at det må monteres en antenne utenpå sikringsskapet?

Enkelte steder kan det være nødvendig å installere antenne for at den nye måleren skal få kontakt med nærmeste mottaker. I så fall vil du få informasjon fra nettselskapet ditt om dette.

Hva koster den nye måleren – og hvem skal betale?

Kostnaden vil variere noe mellom nettselskapene, men grovt sett snakker vi om en ekstrakostnad på under 2 øre per kilowattime, eller rundt 300-400 kroner ekstra i året. Den totale investeringen ligger i størrelsesorden 10 milliarder kroner for hele Norge. Dette betales over nettleien og fordeles over flere år. Mange kunder vil kunne spare inn kostnaden gjennom mer effektiv energibruk.

Hvordan kan jeg være sikker på at ikke uvedkommende får tilgang til mine data?

Kraftselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Og ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. For øvrig er det begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når.

Kan nye målere føre til økt brannfare?

Noen har uttrykt bekymring for at innføring av nye målere skal føre til at folk bruker vaskemaskin og tørketrommel om natten når prisene ventes å være lavere. Kraftnæringen oppfordrer ingen til å bruke elektriske apparater som kan medføre økt brannfare om natten. Vår holdning er at eventuell flytting av strømforbruk må skje uten at det går ut over sikkerhet eller komfort for kundene. Stadig flere apparater vil kunne kobles til internett og integreres i smarthusløsninger for automatisk styring av forbruket. Men folk bør ta de samme forholdsregler som før, for å unngå brann og annen risiko i hjemmet.

Hvor mye stråler de nye målerne?

De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Statens strålevern har slått fast at strålingen er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik i hjemmet. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet, strålingen er uansett svak. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt. En mobiltelefon kan til sammenligning sende opptil 2,0 watt. Mer informasjon hos Statens strålevern.

Hva om jeg er bekymret for helseplager?

Strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke innebærer noen helsefare. Dersom du likevel mener at måleren medfører helsemessige ulemper for deg, kan du søke nettselskapet om fritak. Søknaden må ledsages av attest fra lege eller psykolog. Et fritak vil kun gjelde for egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas. Det kan heller ikke kreves fritak av hensyn til personer som ikke bor i boligen.

Nyhetsbrev fra nymåler.no

Nyhetsbrev fra nymåler.no

Få nyhetssaker på epost når de publiseres

Nummeret er avmeldt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: