Hva koster den nye måleren – og hvem skal betale?

Du skal ikke betale noe nå - kostnaden fordeles på nettleien over flere år. Kostnaden vil variere noe mellom nettselskapene, men grovt sett snakker vi om 300-400 kroner ekstra i året, eller rundt 2 øre per kilowattime for en vanlig husholdning. Den totale investeringen ligger i størrelsesorden 10 milliarder kroner for hele Norge. Modernisering av strømnettet vil gi mer effektiv drift og sparte investeringer, noe som bidrar til at nettleien kan holdes lavere enn ellers.