Hva med målerbytte på hytter – må eier være til stede?

For hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden, trenger ikke eier å være tilstede. For hytter som har sikringsskap innendørs, må eier sørge for at montøren får tilgang til dette. Dette kan skje enten ved at eier er til stede selv, eller gir andre fullmakt til å ta imot montøren.