Innhold

Hva skjer med de gamle målerne?

De gamle strømmålerne kan inneholde både miljøgifter og verdifulle metaller, og skal derfor håndteres som spesialavfall. Montøren tar med seg måleren og leverer den videre til godkjent mottak. Miljøgiftene fjernes og metallet gjenvinnes til bruk i nye materialer. Ifølge returselskapet RENAS inneholder de gamle målerne 10 tonn kvikksølv, men også betydelige mengder kobber og andre metaller som kan brukes på nytt.