Hvilke fordeler har dette for meg som kunde?

Du slipper å lese av måleren, får bedre oversikt over forbruket ditt og en mer presis strømregning. I tillegg kan måleren avdekke strømbrudd, jordfeil og andre feil på det tekniske anlegget, som dermed kan rettes raskere. Dette kan forebygge brann og ulykker i hjemmet, samt frosne vannrør og ødelagte frysevarer dersom strømmen går når du er på ferie. For det tredje åpner måleren for såkalte smarthjem-løsninger som gjør det enklere å styre strømforbruket.