Hvor mye stråler de nye målerne?

Den elektromagnetiske strålingen fra de nye strømmålerne ligger langt under faregrensen fastsatt av norske og internasjonale myndigheter. Kontrollmålinger fra N-kom viser at strålingen er langt under én tusendel av grenseverdiene. Statens strålevern forsikrer at det ikke er helsefarlig å få installert ny strømmåler i hjemmet, uansett hvor mange ganger i døgnet den sender data til nettselskapet. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt. En mobiltelefon kan til sammenligning sende opptil 2,0 watt. Mer informasjon hos Statens strålevern.