Hvordan beskyttes mine forbruksdata?

Kraftselskapene er underlagt tilsvarende strenge regler som nettbankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. For øvrig er det begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når.