Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Myndighetene har bestemt at alle landets strømkunder skal få installert automatiske strømmålere innen utgangen av 2018. Svært mange målere må skiftes fordi de har nådd sin tekniske levealder. Da er det fornuftig å ta i bruk digital teknologi. De nye strømmålerne gjør hverdagen enklere og tryggere for kundene og bidrar til mer effektiv drift av strømnettet.