Hva om jeg er bekymret for helseplager?

Strålingen fra de nye strømmålerne er så svak at det ikke innebærer noen helsefare. Dersom du likevel mener at måleren medfører «vesentlig og dokumenterbar ulempe», kan du søke nettselskapet om fritak. Søknaden må ledsages av attest fra lege eller psykolog. Et fritak vil kun gjelde for egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas. Det kan heller ikke kreves fritak av hensyn til personer som ikke bor i boligen.