Må nettselskapet inn i boligen min?

Måleren skal monteres i boligens sikringsskap. Hvis dette er inne i boligen, må selskapet ha adgang. Du vil få varsel god tid i forveien, og installatøren skal legitimere seg ved ankomst. Husk at det normalt må være en voksen til stede for at montøren skal kunne gå inn i boligen.