Strenge krav til sikkerhet

NVE og Datatilsynet stiller strenge krav til både tekniske løsninger og personvern, slik at informasjon fra de nye målerne ikke kan misbrukes. Foto: Fredrik Ringe

Både datasikkerhet og personvern er godt ivaretatt ved innføring av smarte strømmålere.

Selv om data om strømforbruket kanskje ikke er det mest sensitive vi gir fra oss i dagens samfunn, stilles det strenge krav til datasikkerhet og personvern. Nettselskapene er underlagt tilsvarende strenge regler som nettbankene på dette området.

Måledata sendes kryptert

De aller fleste nettselskaper bruker egne radiofrekvenser til å samle inn måledataene. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler.

Nettselskapene bruker informasjonen til å gi kunden riktig faktura, og til drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet. Det er ingen utenforstående som får tilgang til data fra strømmålerne, med mindre kundene selv gir fullmakt til det. 

Viser ikke hva strømmen brukes til

Informasjonen fra de nye målerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt når. Nettselskapene har verken lov eller teknologi til å registrere forbruk på et slikt detaljnivå at det forteller hva strømmen brukes til.

Kunden kan selv velge å gi andre tjenesteleverandører tilgang til måledata, for eksempel for å styre energibruken i hjemmet på en smartere og mer økonomisk måte. Men heller ikke disse selskapene vil kunne hente ut informasjon fra måleren om hva strømmen brukes til.

Datatilsynet følger nøye med

NVE har utarbeidet en egen sikkerhetsveileder for innføring av smarte strømmålere, som også Datatilsynet har bidratt til. Det vil også bli ført tilsyn med nettselskapenes innsamling av data.

– Datatilsynet har forståelse for at data om strømbruk må samles inn for å gi korrekt faktura, men er opptatt av at det ikke samles inn mer informasjon enn det som trengs, og ikke mer enn det kunden har gitt samtykke til, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Egen sikkerhetsorganisasjon

I 2014 stiftet kraftnæringen selv KraftCERT, som skal bidra til å motvirke og avdekke digitale angrep, og bistå i håndteringen av digitale sikkerhetshendelser. KraftCERT ble stiftet av Statnett, Statkraft og Hafslund, og er med i den nasjonale beredskapsorganisasjonen.

Se mer om personvern og sikkerhet her